• Karl-Johansbyggnaden: Putsat tvåvåningshus i sten och tegel, byggt i början av 1800-talet. Det är försett med en brunmålad putsad sockel. Fasaderna är ursprungligen slätputsade men har idag en genomfärgad gul stänkputs med grov yta. Huset har tvåluftfönster med kopplade bågar och karmar målade i brunt. På östra gaveln och södra långsidan finns entréer med aluminiumdörrar i brunt. Mot norr finns en äldre dubbeldörr av trä. Gavlarna är försedda med balkonger med brunmålade smidesräcken. 

Taket är ett sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor. På taknocken finns tre plåtklädda skorstenar med profilerade krön. Där finns även en ställning för vällingklocka med plåttäckt huv. Plåtgarneringarna på taket är rödmålade. Huset har stuprör av galvad plåt målade i brunt. Plåtavtäckningen ovanpå det utskjutande sockelpartiet är brunmålat. 

Ekonomibyggnaden: Huset är byggt 1935 efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Leche. Stommen är murad i tegel. Fasaderna är putsade med samma typ av stänkputs som Karl-Johansbyggnaden. Ursprungligen har huset haft en slät kalkputs. Huset har en T-formad plan. Stapeln i T:et är försedd med tegeltäckt sadeltak. Strecket i T:et har ett flackt papptäckt tak som döljs bakom uppskjutande murpartier vilka kröns av en kraftig utskjutande takfotslist med taktassar av trä. Huset har en hög tornliknande skorsten. Skorstenen är putsad och kröns av en profilerad taklist och ett järnräcke. Under takfoten sitter två urtavlor med visare och romerska siffror av svartmålad plåt.
  Photo: Upplandsmuseet
 • Karl-Johansbyggnaden: Putsat tvåvåningshus i sten och tegel, byggt i början av 1800-talet. Det är försett med en brunmålad putsad sockel. Fasaderna är ursprungligen slätputsade men har idag en genomfärgad gul stänkputs med grov yta. Huset har tvåluftfönster med kopplade bågar och karmar målade i brunt. På östra gaveln och södra långsidan finns entréer med aluminiumdörrar i brunt. Mot norr finns en äldre dubbeldörr av trä. Gavlarna är försedda med balkonger med brunmålade smidesräcken. 

Taket är ett sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor. På taknocken finns tre plåtklädda skorstenar med profilerade krön. Där finns även en ställning för vällingklocka med plåttäckt huv. Plåtgarneringarna på taket är rödmålade. Huset har stuprör av galvad plåt målade i brunt. Plåtavtäckningen ovanpå det utskjutande sockelpartiet är brunmålat. 

Ekonomibyggnaden: Huset är byggt 1935 efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Leche. Stommen är murad i tegel. Fasaderna är putsade med samma typ av stänkputs som Karl-Johansbyggnaden. Ursprungligen har huset haft en slät kalkputs. Huset har en T-formad plan. Stapeln i T:et är försedd med tegeltäckt sadeltak. Strecket i T:et har ett flackt papptäckt tak som döljs bakom uppskjutande murpartier vilka kröns av en kraftig utskjutande takfotslist med taktassar av trä. Huset har en hög tornliknande skorsten. Skorstenen är putsad och kröns av en profilerad taklist och ett järnräcke. Under takfoten sitter två urtavlor med visare och romerska siffror av svartmålad plåt.
  Photo: Upplandsmuseet
 • Karl-Johansbyggnaden: Putsat tvåvåningshus i sten och tegel, byggt i början av 1800-talet. Det är försett med en brunmålad putsad sockel. Fasaderna är ursprungligen slätputsade men har idag en genomfärgad gul stänkputs med grov yta. Huset har tvåluftfönster med kopplade bågar och karmar målade i brunt. På östra gaveln och södra långsidan finns entréer med aluminiumdörrar i brunt. Mot norr finns en äldre dubbeldörr av trä. Gavlarna är försedda med balkonger med brunmålade smidesräcken. 

Taket är ett sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor. På taknocken finns tre plåtklädda skorstenar med profilerade krön. Där finns även en ställning för vällingklocka med plåttäckt huv. Plåtgarneringarna på taket är rödmålade. Huset har stuprör av galvad plåt målade i brunt. Plåtavtäckningen ovanpå det utskjutande sockelpartiet är brunmålat. 

Ekonomibyggnaden: Huset är byggt 1935 efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Leche. Stommen är murad i tegel. Fasaderna är putsade med samma typ av stänkputs som Karl-Johansbyggnaden. Ursprungligen har huset haft en slät kalkputs. Huset har en T-formad plan. Stapeln i T:et är försedd med tegeltäckt sadeltak. Strecket i T:et har ett flackt papptäckt tak som döljs bakom uppskjutande murpartier vilka kröns av en kraftig utskjutande takfotslist med taktassar av trä. Huset har en hög tornliknande skorsten. Skorstenen är putsad och kröns av en profilerad taklist och ett järnräcke. Under takfoten sitter två urtavlor med visare och romerska siffror av svartmålad plåt.
  Photo: Upplandsmuseet
 • Karl-Johansbyggnaden: Putsat tvåvåningshus i sten och tegel, byggt i början av 1800-talet. Det är försett med en brunmålad putsad sockel. Fasaderna är ursprungligen slätputsade men har idag en genomfärgad gul stänkputs med grov yta. Huset har tvåluftfönster med kopplade bågar och karmar målade i brunt. På östra gaveln och södra långsidan finns entréer med aluminiumdörrar i brunt. Mot norr finns en äldre dubbeldörr av trä. Gavlarna är försedda med balkonger med brunmålade smidesräcken. 

Taket är ett sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor. På taknocken finns tre plåtklädda skorstenar med profilerade krön. Där finns även en ställning för vällingklocka med plåttäckt huv. Plåtgarneringarna på taket är rödmålade. Huset har stuprör av galvad plåt målade i brunt. Plåtavtäckningen ovanpå det utskjutande sockelpartiet är brunmålat. 

Ekonomibyggnaden: Huset är byggt 1935 efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Leche. Stommen är murad i tegel. Fasaderna är putsade med samma typ av stänkputs som Karl-Johansbyggnaden. Ursprungligen har huset haft en slät kalkputs. Huset har en T-formad plan. Stapeln i T:et är försedd med tegeltäckt sadeltak. Strecket i T:et har ett flackt papptäckt tak som döljs bakom uppskjutande murpartier vilka kröns av en kraftig utskjutande takfotslist med taktassar av trä. Huset har en hög tornliknande skorsten. Skorstenen är putsad och kröns av en profilerad taklist och ett järnräcke. Under takfoten sitter två urtavlor med visare och romerska siffror av svartmålad plåt.
  Photo: Upplandsmuseet

Ålderdomshem

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to