MB inspektion av P 4

Generalmajor Claês Skoglund inspekterar P 4 ca 1973 och överste 1 Bertil Kamph står vid standarförare Roland Axelsson.

Share to