Renar och människor i flyttningsrajd. Loussajärvi, Jukkasjärvi, Norrbotten.

Share to