Gladans mast nedmonteras för skrotning våren 1973. På bilden syns Per Fälting, Lars Åke Kvarning, Per Lindström och H Gustafsson.

Order this image

Share to