Sjöhistoriska museet sprider kunskap om människans förhållande till hav, kust, fartyg och båtar i historia och nutid. I museets omfattande samlingar finns bland annat c:a 900 000 fotografier, 50 000 föremål och 45 000 ritningar.

Aktuellt

Nya objekt

Om Sjöhistoriska museet

Grunden till Sjöhistoriska museets samlingar är föremål, foton och arkivalier som insamlades av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum och Statens sjökrigshistoriska samlingar, som hade egna museer i Stockholm. Deras samlingar tillfördes det nya statliga Sjöhistoriska museet som invigdes 1938. Sedan dess har museets samlingar varje år utökats genom nyinsamling. I dag innehåller museets samlingar ungefär 50 000 föremål, 900 000 fotografier, 45 000 ritningar samt många olika typer av arkivalier.

Samlingarna innehåller material från svenska marinens och handelssjöfartens historia. I och med Vasafyndet inleddes museets marinarkeologiska verksamhet i slutet av 1950-talet vilket genererat ett rikt marinarkeologiskt material. På 1970-talet tillkom fritidsbåtar, som i dag utgör en samling på närmare 130 båtar.

Föremålssamlingen innehåller utöver traditionellt sjöhistoriskt material såsom konst, nautiska instrument, sjömansminnen och -arbeten, hela fartygsinredningar, uniformer, vapen m.m. Särskilt kan den stora samlingen av fartygsmodeller lyftas fram. Där till kommer sjöfynd och originalbåtar från museets senare verksamhet. Fotosamlingen skildrar bland annat besättningar både på stora oceanångare och familjeliv på fritidsbåtar. Det finns också en stor mängd fartygsporträtt.

Från arkivet är det främst båt- och fartygsritningar, men även en del konst som digitaliserats och ligger i samlingsdatabasen. I arkivsamlingarna finns också kartor och sjökort, sjömäns egna berättelser, personarkiv, korrespondens och byggnadsbeskrivningar från båtkonstruktörer med mera. Digitalisering av de typerna av material är inte aktuell just nu.

En stor del av samlingarna är tillgängliga i databasen, men det återstår också en hel del att digitalisera, ett arbete som hela tiden pågår. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan komplettera med ny information får du gärna höra av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mejl i kommentarfältet.

Sjöhistoriska museet önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Sjöhistoriska museets samlingar.

Du är självfallet välkommen att besöka arkiv, bibliotek och fotoarkiv för att se våra handlingar i original och söka bland sådant som inte finns digitaliserat.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Sjöhistoriska museet is a part of

Share to