• Middag på officersmässen 1971. I mitten tränginspektören Magnus Bruzelius.
    Photo: Garnisonsmuseet Skaraborg

Mässmiddag

Middag på officersmässen 1971. I mitten tränginspektören Magnus Bruzelius.

Share to