• Middag på officersmässen 1971. I mitten mj Claës Tamm
    Photo: Garnisonsmuseet Skaraborg

Mässmiddag

Middag på officersmässen 1971. I mitten mj Claës Tamm

Share to