Utställningen "Fritidsbåtar på museum". Montrar med fartygsmodeller av fritidssegebåtar.

Tillfällig utställning 21/3 - 31/8 1975. Utställningskommissarie var Erling Matz.

Order this image

Share to