Nykvarns järnvägsstation

Anläggning av nya bron för planskild korsning och övrig infrastruktur för Svealandsbanan vid Nykvarns centrum. Stationshuset är ännu inte rivet.

Share to