Barn, en liten flicka, leker i snön. Det är Anders Ommas lilla dotter Ellis (Ingas). Under vårflyttningen från Närvä. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Demant Hat...

Citat från fotografens bildförteckning:

Foraarsflytningerne (om Natten paa Skaren) fra Närvä 1908.

178. Sida-isids (Anders Omma) lilla dotter Ellis. (död)

Share to