• Björknässkolan.
    Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)

Björknäs

Björknässkolan.

Share to