P 4 befälsdag 1982

Befälsdag vid Skaraborgs regemente 1982-06-11 i Forsvik. Målgång efter terränglöpning. Regementschefen C-G Norderup närmast till höger.

Share to