View search

Hjulångaren ERIC NORDEVALL II är på besök i Stockholm vid Vasamuseet.

Fartyg: ERIC NORDEVALL II

Bredd över allt 6,95 meter

Längd över allt 28,6 meter

Rederi: Forsviks Varv ideella förening

Byggår: 1995

Varv: Forsviks varv

Övrigt: Hjulångaren ERIC NORDEVALL II är en replik av ERIC NORDEVALL, som byggdes 1836 och sedan havererade och sjönk vid ön Jungfrun i Vättern 1856. Hjulångaren byggdes på Hammarstens Varv i Norrköping 1836-1837.

Hon byggdes för att trafikera Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm.

ERIC NORDEVALL ritades av en av de mest välkända fartygsbyggarna i Sverige på den tiden, sjöofficeren inom Svenska marinen Johan Gustaf von Sydow. Fartyget fick sitt namn efter ingenjören Eric Nordevall (1753-1835) Han var en av de framstående teknikerna i kanal och slussbyggande i Sverige under 1700-1800-talet.

Fototillfälle:2011-08-30

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to