Fyrmästare Carl Erik Lind tillsammans med sin familj och övrig fyrpersonal på Svenska Högarna.

Select the images you want to order

Share to