View search

[text på ursprungliga diaramen:] "Bohuslän, maskinrum 28/6 -63"

Fartyg: BOHUSLÄN

Bredd över allt 7,42 meter

Längd över allt 43,13 meter

Reg. Nr.: 5592

Rederi: Marstrands Nya Ångfartygs AB

Byggår: 1914

Varv: Eriksbergs MV

Övrigt: 1912-11 Beställd av Marstrands Nya Ångfartygs AB för leverans i maj 1914. Kontrakterad byggnadskostnad 217.500 kr.

1913-12-15 Sjösatt kl. 12.00. Döpt till "Bohuslän" av en av rederiets styrelseledamoter.

1914-04-05 Verkstadsprovtur.

1914-05-14 Levererad av Eriksbergs Mekaniska Verkstad som Bohuslän till Marstrands Nya Ångfartygs AB, Marstrand. Leveransturen påbörjas kl. 10.00 och fartyget förs av kapten O A Skantze från Eriksberg mot Styrsö.

1914-05-19 Första reguljära tur på traden Göteborg - Marstrand - Smögen. På sträckan Göteborg - Marstrand får man ta max 406 passagerare och mellan Marstrand och Smögen är maxantalet 306 passagerare.

1915 Fartyget får sitt första passagerarcertifikat på 335 passagerare utomskärs. Vid trafik innanför Askims- och Hakefjordarna gäller max 463 passagerare.

1922 Får nytt passagerarcertifikat på 345 passagerare. På traden Göteborg - Marstrand via Albrektsunds kanal sommartid får man ta 477 passagerare.

1945-03 Grundstöter vid inloppet till Gravarne. Kvar på grundet över natten. Dras loss dagen efter av en av flottans minsvepare.

1951 Såld till det nybildade Marstrands Rederi AB, Marstrand för 95.500 kr.

1953 Trafik i Öresund på traden Helsingborg - Köpenhamn. Ombyggd. Akterdäcket byggs in.

1957 Åter trafik på traden Göteborg - Marstrand - Smögen - Gravarne.

1961 Trafik på traden Strömstad - Sandefjord.

1962 Såld till AB Sundfart, Malmö. Trafik på traden Strömstad - Oslofjorden - Sandefjord.

1963 Upplagd i Marstrand.

1965 Såld till Skrot & Avfallsprodukter (Torsten Johannisson), Göteborg för 40.000 kr för skrotning. Bogseras i februari till skrotningsvarvet på Ringön.

1966-01-11 Såld till Ångbåten Ekonomisk Förening, Göteborg för 60.000 kr. Driften sköts av Sällskapet Ångbåten som bildades 1965 för att rädda fartyget undan skrotning.

1966-06-27 Fartygets andra jungfruresa, en kort provtur utanför Göteborg.

1966-06-28 Första uppdrag. Färd till Lysekil för TV-inspelning om (landskapet) Bohuslän. Samtliga fd. bryggor anlöps.

2004-05-14 Fartygets 90-årsdag firas genom att man går samma tur som för exakt 90 år sedan. Eriksberg - Styrsö Bratten - Marstrand och tillbaka till Eriksberg.

2004-06-13 När fartyget lämnar Smögens brygga uppstår ett missförstånd mellan kaptenen och personalen i maskinrummet. Istället för att köra framåt fortsätter fartyget bakåt och kör på segelbåtar samt in i bryggan. Ingen person skadas men några chockas. Fartyget undersöks senare av Sjöfartsinspektionen men inga fel hittas.

(Skärgårdsbåtar.se)

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to