• Kolonialbolagets hus rivs 1965. Det stora huset i bakgrunden är Östergatan 15. Här fanns Ebba Weilands Glas och Porslin samt Polyfoto. I huset bodde bland annat Ebba Weiland, Bror Harker och bankdirektör Christoffersson.
    Photo: Trelleborgs museum

Kolonialbolagets hus rivs 1965. Det stora huset i bakgrunden är Östergatan 15. Här fanns Ebba Weilands Glas och Porslin samt Polyfoto. I huset bodde bland annat Ebba Weiland, Bror ...

Kolonialbolagets hus på Östergatan rivs år 1956. I bakgrunden syns Polyfotos hus på Östergatans norra sida.

1 comment

  • Det stora huset i bakgrunden är Östergatan 15. Där fanns Ebba Weilands Glas och Porslin, Polyfoto. I huset bodde bl.a. Ebba Weiland själv, Bror Harker och bankdir. Christoffersson.

Leave a comment or send an inquiry

Share to