Minfällning från jagaren.

Fartyg: MJÖLNER

Bredd över allt 8,1 meter

Längd över allt 78 meter

Reg. Nr.: 32, 76

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1942

Varv: Eriksbergs MV

Share to