'Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 0.'' Vy ut över öppna fält, åkrar. Betande nötboskap. Stenmur. Elledning. Berghällar på avstånd. Stengärdesgård. :: :: Ingår i serie med fotonr....

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to