Stereoskopbild med påskrift "Ädna-muorki-kortje (de många morkornas fall), vanligen kalladt Stora Sjöfallet."

Share to