Väggslåning av råg i Bjurbäcken, Mangskogs socken, Jösse härad i Värmland.

Share to