Snesning av havre. Man i hatt hanterar havrekärvarna. Bjurbäcken i Värmland.

Share to