• Porträtt av Gerhard Johansson ifrån Jakobsborg.
    Photo: Kalmar läns museum (Copyright)

Porträtt av Gerhard Johansson ifrån Jakobsborg.

Kalmar läns museum har inte kunnat identifiera fotografen till denna bild, men bedömt att dess allmänintresse motiverar en publicering. Känner du till vem som har tagit bilden är vi tacksamma för uppgifter.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to