Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är ett museum med hela Kalmar län som arbetsfält. Genom en 140-årig verksamhet med insamling och kunskapsuppbyggnad kring vår kulturhistoria finns en spännande samling att ta del av.

News

3213 new objects today

About Kalmar läns museum

Kalmar läns museum
Kalmar läns museum är ett museum med kulturhistoriska samlingar. Föremålen dateras från äldre stenålder till modern tid. Museet har sitt ursprung i Kalmar Fornminnesförening som grundades 1871. Allt sedan starten har Kalmar län varit vårt arbetsfält. Fornminnesföreningen lade grunden till insamlingsverksamheten framför allt genom att ta emot flera stora arkeologisk samlingar och kyrklig konst. Efterhand samlades också företrädesvis dräkt och textilier, föremål som tillhörde hemmet, både allmoge och högre stånd, sjöfart, handel hantverk och militära föremål.

Museets samlingar avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Sedan 1980-talet har marinarkeologiska föremål tillkommit genom undersökningarna av regalskeppet Kronans vrakplats samt föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. I samlingarna ingår idag uppskattningsvis en miljon föremål.

Flyttprojekt
Under 2012 har vi arbetat intensivt med att bygga ett nytt magasin för en stor del av samlingarna. I samband med flyttarbetet ska föremålens registrering och fotografering samt digitalisering ses över. Föremålssamlingarna kommer att göras tillgängliga på DigitaltMuseum allteftersom flyttprojektet går framåt.

När det gäller fotografier ur samlingarna kommer inledningsvis endast ett mindre antal att finnas tillgängliga här. För sökning av fotografier hänvisar vi istället till vår Fotodatabas.

Kalmar läns museum på DigitaltMuseum
Länsmuseet har under många år arbetat med digitalisering av samlingarna. Här på DigitaltMuseum.se kommer vi fortlöpande att göra våra samlingar sökbara för vår publik. Eftersom katalogiseringsarbetet har pågått under museets 140-åriga historia har det gjorts på olika sätt och av många olika personer. Omfattningen av uppgifterna och dess kvalité varierar därför kring objekten.

Om du som användare av DigitaltMuseum upptäcker felaktigheter eller har kompletterande uppgifter kring något föremål är vi tacksamma om du hör av dig till oss under ”Kontakt” i menyfältet till vänster.

Länsmuseets föremålsbilder kan beställas från vår bildförmedling via länken ”Beställ bild” på respektive föremåls objektsida. Alla föremålsbilder kan inte användas för publicering eftersom en del endast är avsedda som dokumentationsbilder.

You'll find us here

Share to