• Efter den 1686 approberade ritningen av Erik Dahlberg. Prickad linje utmärker, vad som utförts enligt Wärnschiöldhs ritning. Det heldragna = Dahlbergs förändringar.
    Photo: Kalmar läns museum (Copyright)

Efter den 1686 approberade ritningen av Erik Dahlberg. Prickad linje utmärker, vad som utförts enligt Wärnschiöldhs ritning. Det heldragna = Dahlbergs förändringar.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to