• Efter den 1686 approberade ritningen av Erik Dahlberg. Prickad linje utmärker, vad som utförts enligt Wärnschiöldhs ritning. Det heldragna = Dahlbergs förändringar.
    Photo: Kalmar läns museum (Copyright)

Efter den 1686 approberade ritningen av Erik Dahlberg. Prickad linje utmärker, vad som utförts enligt Wärnschiöldhs ritning. Det heldragna = Dahlbergs förändrin

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to