• P.Frigelius teckning
Inskription på gravstenen överst t.v.: "Denne sten och lägerställe hörer M: Oluf Weinbom och hans arvingar till anno 1702."
"O W B
M  H D"

Inskription på gravstenen överst t.h.: "Denna sten och leger stele hörer Iöns Andersson och hans arvingar. 1685."
"I A S
E D O"

Inskription på gravstenen nederst t.v.: " Denna sten och graf tilhörer handelsmannen Gabriel Mÿrstedt och hans arfwingar 1743."

Inskription på gravstenen nederst i mitten: "Her liger begrauen salig Rudolph von Schoting k. hustru sa. Anna Muhlenbruch. Afvsomnade 18 jan. Ao 1711."

Inskription på gravstenen nederst till vänster: "Her liger begrafven S Iagob Nilson Wisla och h. hustru Ingere Begnt doter Dordi Iacop doter Ao 1701.
Storkyrkan i Kalmar, helgad åt sjöfararnas helgon S:t Nikolai började byggas på 1200-talet. På 1300-talet var den treskeppig och förklarades av Erik av Pommern (regent 1397-1439) för "halffuan doom", det vill säga nästan domkyrka. Den byggdes ut till femskeppig med sidokapell. Svenskarna sprängde kyrkan 1678 så att danskarna inte skulle kunna använda den som skydd. En del inventarier hade då förts över till den nya domkyrkan.
    Photo: Kalmar läns museum

P.Frigelius teckning Inskription på gravstenen överst t.v.: "Denne sten och lägerställe hörer M: Oluf Weinbom och hans arvingar till anno 1702." "O W B M H D" Inskription på...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to