• KRAGEHOLM: Slottet uppfördes pä 1500-talet men blev delvis nedbränt under Karl XI:s danska krig. Det restaurerades av Nie. Tessin d. y. på l700-talet. Godset tillhörde på 1300-taiet ätten Due, övergick till släkterna Thott och Brahe på 14OO-talet och har sedan tillhört släkterna Krabbe. Piper och von Essen. Ägare: Ryttmästaren greve Claes Piper.
    Photo: Kalmar läns museum

KRAGEHOLM: Slottet uppfördes pä 1500-talet men blev delvis nedbränt under Karl XI:s danska krig. Det restaurerades av Nie. Tessin d. y. på l700-talet. Godset tillhörde på 1300-taie...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to