Linköping 1869

3 comments

  • Fotot bör vara taget 1869 eftersom byggnadsställningar syns runt seminariebyggnaden som stod klar detta år.

  • Instämmer med Joakim. Byte av takspån med skiffer genomfördes under 1869 över 2/3 delar av domkyrkans tak, från tornet räknat. Sista etappen, över koret, genomfördes året därpå. Bilderna i era samlingar med håll i taket över koret är alltså samtliga från 1870. Se vol 1, sid 454, Linköpings domkyrka.

  • Tack för era initierade upplysningar.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to