Timmerflottare i Almsjön, Dalarna 1921. "På grund av hård motvind hade de varit tvungna att ligga vid Ljusnäs fäbod en hel vecka. Anna besökte tillsammans med Valborg Dammare flott...

Share to