Detaljritning av skifteskarta över Holmens och Stockslycke byar 1847. Original finns på Lantmäterikontoret, Alingsås.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to