DjB motorvagn o sommarvagnar Smalspår 891mm 1895 elektrifierades Djursholmsbanan som den första i världen. För den toppmoderna eldriften inköptes spårvägnsliknande elmotorvagnar ...

Från Reka 1942

1 comment

  • Vagnarna är härifrån 37, 38 och 36. Till en anna bild med bara 36 anges motorvagnen till nr 6. Foto på Stockholms Östra.

Order this image

Share to