Byggnad vid Fårhult stationsormåde.

3 comments

  • Byggnaden är ett godsmagasin.

  • Stationsormåde ska vara stationsområde.

  • Någon järnvägsövergång finns inte på bilden. Uthus är också ett felaktigt ämnesord.

Order this image

Share to