Ångbåten "Örnen" förtöjd i Lyckebyån i Lyckeby.

Text på framsida: "Lyckeby å".

Order this image

Share to