Modell av Göteborg C.

Text på baksida: "Göteborg C 49".

Text på kuvert: "Göteborg".

Text på omslag: "Göteborg C Modellfoto -49".

Skada: Vikning

Order this image

Share to