• Resande vid okänd station.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Resande vid okänd station.

1 comment

  • Denna bild är tagen i Kil.

Order this image

Share to