Ivar Kreuger på blixtvisit i Medelpad 1929. Industrimagnaten med sällskap landade intill Skönviks ångbåtskaj. Efter en rask inspektion av sågverket och en blick över viken mot Östr...

2 comments

  • Planet är en Junkers F13 och det var det första civila helmetallplanet. De byggdes åren 1919 - 1932. Cockpit var en öppen historia där piloten utsattes för elementens raseri av alla de slag. Passagerarkabinen däremot var sluten.

  • Har avvikande uppfattning om flygmaskinen; det ABA tillhöriga "Uppland" är en Junkers G24, byggd1924 av AB Flygindustri i Limhamn, Junkers svenska dotterbolag. Planet har tre Junkers L2 -motorer på tillsammans 584 Hk. Denna typ godkändes inte av Versaillesfördragets kontrollkommission på grund av motorstyrkan och kunde därför inte tillverkas i Tyskland. Typen G23 av samma flygplanstyp var utrustad med 1X L2 och 2X DBIIIa, tillsammans 515 Hk, som däremot godkändes av kommissionen.
    Junkers typ F13 var ett mycket förtjänstfullt enmotorigt flygplan, som satte flera rekord för både höjd och distans, som t.ex. 15/9 1919 när planet döpt till "Annelise" från Dessau flögs till en höjd av 6750m; vid den höjden steg flygplanet fortfarande men färden fick avbrytas på grund av bränslebrist och att ingen syrgasutrustning hade tagits med. I USA sattes senare ett tids- och distansrekord med flygtiden 26 timmar, som blev inspiration till den expedition till Spetsbergben i juli 1923 som Junkers utförde, ursprungligen som hjälp till en av Amundsen planerad Nordpolsexpedition, vilken senare inställdes, men som bolaget ändå satte igång, då personal och utrustning var på plats och vädret gynnsamt. Flygningen med "Eisvogel", som blev en legendarisk bedrift, sträckte sig över 1000km och var första överskridandet av 80:e breddgraden med flyg och demonstrerade nyttan av flygfoto för karterings- och forskningsändamål. Och det var ett avsevärt äventyr, särskilt med ett enmotorigt flygplan.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to