• Bilden föreställer en familj i sitt hem i Älvsjö år 1963. Bildtexten lyder: "Sture och Rut bor fortfarande kvar med sina tre barn i rucklet i Älvsjö, där de bott sen 1954 i ett enda rum med en kamin som enda värmekälla och kokmöjlighet. De är moderna, trevliga ungdomar som hoppas på att få en småstuga med en verkstadslokal. Han är en duktig bilmekaniker men har hittills bara haft gårdsplanen att arbeta på." År 1885 stiftades en lag i Sverige som gjorde det olagligt att vara arbetslös, egendomslös eller kringvandrande. Samtidigt började kommunerna under 1900-talets första årtionden att utfärda vistelseförbud, lägerslagningsförbud och näringsförbud för romer och resande. Trots detta saknade de flesta svenska romer fast bostad fram till 1960-talet. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning, vilket förenklade möjligheten för svenska romer att få tillgång till permantenta bostäder samt i förlängningen studier och arbete. Processen kom dock att ta tid och många romer fick bo i slitna bostäder eller rivningshotade hus. Tre år efter att statsbidraget infördes bor denna familj fortfarande med mycket låg standard.
    Photo: Nyberg, Lars / Romska Kulturcentret i Malmö

Bilden föreställer en familj i sitt hem i Älvsjö år 1963. Bildtexten lyder: "Sture och Rut bor fortfarande kvar med sina tre barn i rucklet i Älvsjö, där de bott sen 1954 i ett end...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to