• BIlden är troligen tagen i samband med en vräkning av romer i Lilla Sköndal, Stockholm år 1959. Vid Lilla Sköndal har romska boplatser i olika former funnits åtminstone sedan år 1943, då staden iordningsställde en lägerplats. Lägret låg då vid en bergsknalle vid Skogskyrkogårdens södra del och år 1944 bodde här ett trettiotal personer. De boende fick hämta vatten hos några boende i närheten. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Efter att även Stockholm stad genomfört en utredning (1955-57) upprättades två lägerplatser vid Flaten, samt en försöksverksamhet med provisoriska bostäder i Hammarbytäppan. Tanken var att romerna skulle bo här tills dess att bostadsfrågan löstes. De två lägerplatserna vid Skarpnäck låg med omkring 2 kilometers mellanrum. De kom att benämnas Ekstubben respektive Skarpnäckslägret. Skarpnäckslägret stod färdigt för inflytt i oktober 1959 och Ekstubben stod färdig för inflyttning 15 mars 1960. Lägren skulle finnas under en övergångsperiod innan fasta bostäder ordnats, men i realiteten drog bostadsfrågan ut på tiden och lägren blev kvar i fem år. Detta trots att kommuner från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning. Även denna process blev utdragen och det tog flera år innan fast bostad kunde erbjudas till alla svenska romer.
    Photo: Hellberg, Folke / Romska Kulturcentret i Malmö

BIlden är troligen tagen i samband med en vräkning av romer i Lilla Sköndal, Stockholm år 1959. Vid Lilla Sköndal har romska boplatser i olika former funnits åtminstone sedan år 19...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to