• Med bristfällig takisolering på en sprutmålningslokal kommer dessa istappar att bildas.
    Photo: Järnvägsmuseet

Med bristfällig takisolering på en sprutmålningslokal kommer dessa istappar att bildas.

Order this image

Share to