Mässbyggnaden vid Volontärskolan i Karlsborg.

1 comment

  • Hej!

    Denna bild föreställer inte någon byggnad som tillhört Värmlands regemente eller dess officerskår.

    Med vänlig hälsning

    Bengt Fransson, fd. officer vid Värmlands regemente

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to