Arboga Tidning, personal och interiör. En man håller upp en tryckt plåt av en blivande tidningssida. I maskinen, framför honom, ligger den satta sidan.

Share to