Arboga Tidning, personal och interiör. Fem män står i tryckeriet. Nummer två från vänster är Nils Munther. En man håller i en bunt tidningar, en annan man håller i ett färskt exemp...

Share to