Avslutning på skidskola för barn. Två kvinnliga skidlärare och sju barn. Sjätte barnet, från vänster, är Ken Gustafsson. Anita Gustafsson är den vänstra skidläraren.

Share to