Fem ynglingar på taket till kallbadhuset. Badhuset byggdes 1904 och revs 1938. Det låg i Arbogaån, intill gamla kyrkogården, Strömsnäsområdet.

Share to