En båt på Arbogaån. Två håvbåtar vilar i vassen.

Share to