Hamnen. En del av kajen rivs. Män i arbete med att plocka ner bräder. En traktor står nära kantena av Arbogaån. Det långa röret, en bit ovanför marken, tillhör Lantmännens Silo. I ...

Share to