Personal vid Arboga Maskiner. De står och lyssnar på några medlemmar från Frälsningsarmén som sjunger för dem på arbetsplatsen. Interiör. Maskiner och trälådor.

Share to