Byggnader som hör till Gäddgårdsskolan. Skolan börjar bli färdig för att tas i bruk.

Share to