Gäddgårdsskolan byggs. Arbogaån skymtar till vänster i bild.

Share to