Arbogakarnevalen pågår. Paraden svänger av Nygatan och in på Hökenbergs gränd. Här ses en blomsterdekorerad bil med utklädda barn i och bakom. Till vänster ses Sandbergs herrekipe...

Share to