Britt Lundh (i mitten) äger Crugska gården på södra sidan om Arbogaån. Med på bilden är också Bertil och Ingegerd Stoltz samt deras hund Jack.

Share to